มอบเงินสมทบกองทุน

Social Media : Follow Polyplus

คุณกฤษณา งามไตรเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ในโอกาสครบรอบ 47 ปี ช่อง 3 โดยมีภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และวฤธ หงสนันทน์ ร่วมงาน ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 เมื่อ 27 มีนาคม 2560

 

 

...............................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ประจำปี 2560


งาน “FUTURE WEALTH & LUXURY EXPO 2017”
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ทูตพระพุทธศาสนา”
รางวัลเชิดชูเกียรติ
• มอบเงินสมทบกองทุน
มอบเงินช่วยผู้ประสบภัย
ร่วมงานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล”
เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ.2560

 

 

 

Copyright @ 2017 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.