Social Media : Follow Polyplus


รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ทูตพระพุทธศาสนา”


     สงคราม กิจเลิศไพโรจน์(คนกลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ทูตพระพุทธศาสนา” ให้แก่ รถเมล์ - คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์(ที่ 2 จากขวา), นนท์ - ธนลภย์ ปรีดามาโนช (ซ้ายสุด), พงศ์-จักรพงศ์ หาญภิรมย์ (ขวาสุด), น้ำ-กนกวรรณ วันทะวงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ในฐานะนักแสดงผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี มีคุณธรรม ในงาน รณรงค์วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2560) โดย สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย โดยมี โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์, ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ มาร่วมงานด้วย ณ ศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์ สำโรง เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560


 

 

...............................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ประจำปี 2560


งาน “FUTURE WEALTH & LUXURY EXPO 2017”
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
• รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ทูตพระพุทธศาสนา”
รางวัลเชิดชูเกียรติ
มอบเงินสมทบกองทุน
มอบเงินช่วยผู้ประสบภัย
ร่วมงานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล”
เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ.2560

 

 

 

Copyright @ 2017 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.